Web này là dạng blog cá nhân của nhóm nội bộ. Những thông tin hình ảnh sưu tầm internet. Team có hỗ trợ đăng tin dùm miễn phí vĩnh viễn.

Hỗ trợ cập nhật thông tin khi thay đổi nhân viên sale gửi mail hoặc bình luận thông tin thay đổi bên dưới (vui lòng gửi giấy phép kinh doanh, và thông tin về ahotel.vn@gmail.com)

Quy định nội dung sử dụng ahotel.vn

  1. Nội dung và hình ảnh, video giới thiệu không liên quan đến chính trị
  2. Hình không được kích thước quá lớn hơn 3M và không được quá mờ
  3. Không chèn link vào bài viết

Chuối xanh