ahotel.vn là dạng web dự án cá nhân của nhóm Du Lịch đưa thông tin của bộ phận kinh doanh hotel lên Google miễn phí.

Những thông tin trên web này do nhóm sưu tầm trên mạng – lưu lại để làm tài liệu cá nhân.

Bên cạnh đó, web này hỗ trợ cho anh chị em kinh doanh khách sạn tiếp cận trực tiếp khách hàng trong nước và Việt Kiều, với những thông tin chính xác khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp với bên bán phòng mà không phải qua đơn vị trung gian.

Tiêu chi hoạt động là tương tác khách sạn & Nhà hàng Việt Nam

Tiêu chi hoạt động là tương tác khách sạn Quốc Tế