Gia Linh Hotel Đà Nẵng

, 253

Thông tin khách sạn Gia Linh Đà Nẵng

88 – 90 Loseby, P.An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
(84.511) 3943797 – 3943798 – 3943799
info@gialinhhotel.com
gialinhhotel.com


Ý kiến bình luận

Gọi Zalo Facebook